1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

konkurs na artykuł do „Rocznika Ziem Zachodnich”

24/07/2018

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do Rocznika Ziem Zachodnich.

Czasopismo naukowe Rocznik Ziem Zachodnich jest rocznikiem wydawanym online przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2017 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim prof. Grzegorz Strauchold. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej oraz przestrzenią do dyskusji naukowej na ten temat. Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia, raporty i ekspertyzy, przeglądy badań i sprawozdania, a także Biblioteka Myśli Zachodniej, w której, z naukowym komentarzem, publikowane są wznowienia tekstów, które wniosły znaczący wkład w badania nad Ziemiami Zachodnimi Północnymi.

1. Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł skierowany do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, zgodny z tematyką czasopisma.
2. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł; druga i trzecia – 1000 zł.
3. Do 15 września 2018 r należy nadesłać zgłoszenie zawierających tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu.
4. Do 30 października 2018 r. należy przesłać cały artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi.
5. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.

→Regulamin konkurs na artykuł do czasopisma naukowego RZZ
Załącznik do regulaminu konkursu RZZ. Formularz zgłoszenia

www.rocznikziemzachodnich.pl