1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

edycja II 2018/2019

II Edycja Konkursu na Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych dla badaczy spoza Polski.

 

Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić mu wykorzystanie źródeł z archiwów Opola, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia i Poznania, a także zapoznanie się z polskim stanem badań w tej tematyce.

W ramach stypendium stworzona zostanie możliwość prezentacji własnych badań i poddania ich naukowej dyskusji.

 

Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które:

  1. posiadają obywatelstwo inne niż polskie,
  2. nie ukończyły 35 roku życia,
  3. są absolwentami studiów humanistycznych lub społecznych,
  4. prowadzą za granicą badania naukowe dotyczące przeszłości lub teraźniejszości Ziem Zachodnich i Północnych Polski,
  5. posługują się komunikatywnie językiem polskim i biegle językiem angielskim lub niemieckim.

 

Stypendium może trwać od 1 do 3 miesięcy. W czasie pobytu w jednym z polskich ośrodków badawczych wskazanych w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 5400,00 zł netto miesięcznie.

 

Aby przystąpić do konkursu, Kandydat powinien do dnia 29 stycznia 2019 r. przesłać na adres poczty elektronicznej: scholar@szzip.pl wypełniony wniosek o stypendium wraz z kompletem załączników, zgodnie z §6 Regulaminu Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

 

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sieci Ziem Zachodnich i Północnych www.szzip.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również wiadomość pocztą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad aplikowania i realizacji stypendium znajdują się w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem e-mail (scholar@szzip.pl)

 

regulamin 

Wzór wniosku o stypendium SZZiP