1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

O projekcie

Stypendium badawcze Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

 

Program stypendialny oferujący krótkoterminowe (1-3 miesięcy) pobyty naukowe dla młodych badaczy spoza Polski, których aktywność naukowa skoncentrowana jest na tematyce wpisującej się z założenia programu badawczego Sieci. Realizacja projektów naukowych w ramach pobytów stypendialnych zakłada możliwość korzystania z dostępnych w polskich archiwach i bibliotekach źródeł oraz literatury. Dzięki opracowaniu wyników badań stypendystów w formie artykułów naukowych wchodzących, po zrecenzowaniu, w skład kolejnych numerów Rocznika Ziem Zachodnich, zarówno rosnący dorobek młodych badaczy, jak i wiedza o polskim zasobie archiwalnym i bibliotecznym, ma szansę zaistnieć w szerszym, bo międzynarodowym dyskursie naukowym.

Podczas pobytu stypendialnego laureaci rezydują przy wybranych przez siebie instytucjach wchodzących w skład konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Początkiem każdego pobytu jest specjalne seminarium, podczas którego prezentowane są główne założenia projektu badawczego. Analogicznym spotkaniem podsumowującym uzyskane wyniki stypendium jest zakańczane.

 

Szczegółowe warunki przyznawania i realizacji stypendium ustalone zostały postanowieniami Regulaminu Stypendium.

 

W I edycji programu rezydencji naukowych w roku 2017 przyznano 3 stypendia:

  • Oleh Brovko – 10 lipca – 9 sierpnia 2017 (miesiąc)

„Mniejszość ukraińska na ziemiach zachodnich i północnych Polski – geneza, kontrowersje, współczesność”

  • Nancy Waldmann – 7 sierpnia – 6 listopada 2017 (3 miesiące)

„Odgórna dekomunizacja i oddolne przyswajanie sowieckich miejsc pamięci – wybrane przykłady na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski”

  • Liubomyr Khakhula – 4 września – 3 grudnia 2017 (3 miesiące)

„Muzea a pamiętanie: II wojna światowa w muzealnych wystawach Ukrainy i Polski (1989–2016)”.