1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

O Sieci

22/08/2017

Cele działalności Sieci i formy ich realizacji

Działalność Sieci Ziem Zachodnich i Północnych zogniskowana jest wokół trzech głównych projektów: programu badawczego, stypendium rezydencji naukowych oraz podróżującej wystawy. W ramach programu badawczego celem podejmowanych działań jest prowadzenie komplementarnych, interdyscyplinarnych badań poświęconych przeszłości i współczesności Ziem Zachodnich i Północnych oraz udostępnianie ich wyników poprzez internetowe czasopismo naukowe w wolnym dostępie pt. „Rocznik Ziem Zachodnich”. […]

Więcej
11/08/2017

Logo Sieci

System Identyfikacji Wizualnej Sieci Ziem Zachodnich i Północnych zaprojektował zespół krakowskich twórców działających w Łobzowska Studio. Czym kierowali się autorzy projektu i w jaki sposób udało im się zamknąć w prostym znaku graficznym główne idee programu – o tym sami twórcy:   Pomysł na logo Sieci Ziem Zachodnich i Północnych powstał z bezpośredniego nawiązania do […]

Więcej
12/07/2017

Idea

Długofalowo Sieć realizuje wprowadzony przed przeszło dziesięciu laty postulat budowy Muzeum Ziem Zachodnich, mającym eksponować opowieść o fenomenie wieloaspektowej odbudowy tych ziem i uformowaniu nowego społeczeństwa wraz z ukazaniem znaczenia dorobku kulturowego w powojennej historii Polski. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, jako konsorcjum pięciu instytucji, których działalność skoncentrowana jest na tematyce zachodniej, urzeczywistnia tę ideę […]

Więcej
24/03/2017

Porozumienie

Formalną podstawą regulującą zasady i zakres współpracy instytucji w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych jest podpisany w dniu 24 marca 2017 r. dokument Porozumienia Intencyjnego. Podczas spotkania Komitetu Sterującego Sieci, Dyrektorzy wszystkich pięciu instytucji współtworzących Sieć, oficjalnie przystąpili do programu zawiązując współpracę ukierunkowaną na pogłębianie badań nad złożonymi dziejami ziem przyłączonych do Polski po […]

Więcej