1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

O Sieci

22/08/2017

Cele działalności Sieci i formy ich realizacji

Działalność Sieci Ziem Zachodnich i Północnych zogniskowana jest wokół trzech głównych projektów: programu badawczego, stypendium rezydencji naukowych oraz podróżującej wystawy. W ramach programu badawczego celem podejmowanych działań jest prowadzenie komplementarnych, interdyscyplinarnych badań poświęconych przeszłości i współczesności Ziem Zachodnich i Północnych oraz udostępnianie ich wyników poprzez internetowe czasopismo naukowe w wolnym dostępie pt. „Rocznik Ziem Zachodnich”. […]

Więcej
11/08/2017

Logo Sieci

System Identyfikacji Wizualnej Sieci Ziem Zachodnich i Północnych zaprojektował zespół krakowskich twórców działających w Łobzowska Studio. Czym kierowali się autorzy projektu i w jaki sposób udało im się zamknąć w prostym znaku graficznym główne idee programu – o tym sami twórcy:   Pomysł na logo Sieci Ziem Zachodnich i Północnych powstał z bezpośredniego nawiązania do […]

Więcej
12/07/2017

Idea

Długofalowo Sieć realizuje wprowadzony przed przeszło dziesięciu laty postulat budowy Muzeum Ziem Zachodnich, mającym eksponować opowieść o fenomenie wieloaspektowej odbudowy tych ziem i uformowaniu nowego społeczeństwa wraz z ukazaniem znaczenia dorobku kulturowego w powojennej historii Polski. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych, jako konsorcjum pięciu instytucji, których działalność skoncentrowana jest na tematyce zachodniej, urzeczywistnia tę ideę […]

Więcej
24/03/2017

Umowa Konsorcjum

Formalną podstawą regulującą zasady i zakres współpracy instytucji w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych jest podpisana 3 marca 2020 r. Umowa Konsorcjum, która zastąpiła zawarte w dniu 24 marca 2017 r. Porozumienie Intencyjne. UMOWA KONSORCJUM PN: „SIEĆ ZIEM ZACHODNICH i PÓŁNOCNYCH” Zawarta w dniu 3 marca 2020 r. w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem „Pamięć i […]

Więcej