1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

I Edycja Akademii Ziem Zachodnich i Północnych

10/12/2021
„Ziemie Zachodnie i Północne – region czy regiony (1945-1989)?” – pod takim tytułem odbyła się w dniach 7-9 grudnia 2021 r. I Edycja Akademii Ziem Zachodnich i Północnych.
Młodzi badacze mieli możliwość nie tylko by zaprezentować realizowane przez siebie projekty ale również skonfrontować je w trybie dyskusji ze specjalistami.
Grono wykładowców stanowili badacze zaangażowani w prace nad przygotowywaną w ramach Programu Badawczego SZZiP obszerną, wieloautorską monografią naukową, o tytule analogicznym z tematyką I Edycji Akademii. Wystąpienia profesorskie złożyły się tym samym na swego rodzaju kościec szerszego namysłu nad regionalnym charakterem Ziem Zachodnich i Północnych – począwszy od inaugurującego wykładu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. Przemysława Wiszewskiego, przez kolejne omówienia tytułowej tematyki z różnych perspektyw odpowiadających strukturze książki.
Pomimo formuły zdalnej, merytoryczne dyskusje i wnioski jednoznacznie czynią z tego naukowego wydarzenia ważny punkt w tegorocznej działalności Sieci.
Szczegółowy program Akademii znajduje się: tutaj