1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

Szkolimy przedstawicieli regionalnych izb pamięci

04/12/2021

Regionalne Izby Pamięci to szczególne miejsca i inicjatywy pozwalające zgromadzić, zachować i udostępniać elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Niejednokrotnie wśród budowanych kolekcji posiadają wyjątkowe obiekty dokumentujące życie mieszkańców danej miejscowości czy regionu. Setki fotografii, dokumentów czy przedmiotów codziennego użytku, które na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych składają się na szczególną, polsko-niemiecką opowieść.

Widząc w tych lokalnych działaniach zaangażowanych wolontariuszy wielką wartość i nieocenione narzędzie kształtowania lokalnej tożsamości, chcemy udzielać izbom merytorycznego wsparcia. Stąd, we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie, w dniach 1-2 grudnia 2021 r. zorganizowane zostały warsztaty dla przedstawicieli regionalnych izb pamięci z obszaru Ziem Zachodnich i Północnych z zakresu zabezpieczania i opracowywania zbiorów. To ważne zagadnienie w codziennej pracy wolontariuszy kolekcjonujących i udostępniających zwiedzającym elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organizacji prowadzących lub planujących prowadzić lokalne izby pamięci, których jako partnerów do współpracy wytypowała każda z instytucji współtworzących Sieć.

W pierwszym dniu przedstawicieli CAS wprowadziły uczestników w zasady sporządzania inwentarzy posiadanych kolekcji i form ich bezpiecznego przechowywania i udostępniania. Nie zabrakło przy tym praktycznych wskazówek oraz dyskusji. Zwieńczeniem obrad było oprowadzenie uczestników po wystawie głównej Centrum Historii Zajezdnia.

Dzień drugi związany był z wizytą w Regionalnej Izbie Pamięci w Kątach Wrocławskich. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia współtworzonej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” wystawy stałej, zatytułowanej „Wspólne dziedzictwo. Od Kanth do Kątów Wrocławskich”. Następnie każdy z przedstawicieli izb mógł zaprezentować specyfikę działania swojego Stowarzyszenia czy izby.

Spotkaniu towarzyszyły liczne dyskusje, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.