1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

„Studia Śląskie” CfP tomy 84 i 85 (2019)

18/02/2019

 „Studia Śląskie” 2019, tomy 84-85

 

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2019 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.

Tom 84 będzie nosił podtytuł: Zmagania o Śląsk (1918-1922).  Nawiązuje on do rocznicy stulecia powstań i plebiscytu, jednego z ważniejszych wydarzeń w dziejach regionu w XX w. Skierowany jest on przede wszystkim do historyków, którzy na nowo chcą spojrzeć na ustalenia historiografii, uzupełnić je o nieznane wcześniej ujęcia i wątki oraz przybliżyć nieznane fakty z życia bohaterów tych wydarzeń. Jednocześnie zapraszamy do składania tekstów, które umieszczą te wydarzenia w szerszym kontekście powojnia w Europie Środkowo-Wschodnie

Tom 85 półrocznika będzie nosił podtytuł: Polityka historyczna a polityka zagraniczna państw Europy Środkowej w XXI wieku. Tom będzie próbą zebrania naukowych wypowiedzi o znaczeniu narracji historycznych w polityce międzypaństwowej w piętnastolecie rozszerzenia Unii Europejskiej, miejscu przeszłości w relacjach międzynarodowych oraz roli instytucji naukowych i kulturalnych na tym polu. Tom skierowany będzie przede wszystkim do politologów, kulturoznawców i historyków. Zostanie on przygotowany i współredagowany we współpracy z Zakładem Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 84 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 31 maja 2019 r. Na artykuły do tomu 85 czekamy do 30 września 2019 r.

Wszystkich autorów zapraszamy do składania tekstów dotyczących życia naukowego w postaci artykułów recenzyjnych i recenzji, sprawozdań z konferencji i raportów z realizowanych projektów.

„Studia Śląskie” to czasopismo naukowe PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, które w latach 2015-2018 na liście czasopism punktowanych MNiSW posiadało 11 punktów. Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.studia-slaskie.instytutslaski.com/.