1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

Sprawozdanie z realizacji Programu Edukacyjnego SZZiP

24/01/2022

Jednym z istotnych elementów działalności Sieci jest realizowany od kilku lat z niemałym sukcesem Program Edukacyjny. Jego autorstwo jak i późniejsza realizacja spoczywa na barkach oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, kierowanego przez Agnieszkę Kuchcińską-Kurcz. Pewnym obrazem skali podejmowanych przez ten zespół zadań może być sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2021, do którego lektury zapraszamy.

Sprawozdanie z realizacji Programu Edukacyjnego SZZiP 2021