1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

„Na swoim? U siebie? Wśród swoich?” Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych

22/08/2017

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu organizuje w dniach 6-7 listopada 2017 r. konferencję naukową zatytułowaną:

„Na swoim? U siebie? Wśród swoich?” Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań oraz pogłębienie dyskusji dotyczących pierwszych powojennych lat na ziemiach, które w 1945 r. zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Wynikające z faktu przesunięcia granic wielorakie konsekwencje, takie jak: wymiana ludności, konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, oswojenia obcej przestrzeni, budowy nowej tożsamości, przy jednoczesnym poczuciu tymczasowości i zagrożenia, oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym tych ziem i zamieszkującej je ludności. Wspomniane, ale też inne zjawiska z obszaru humanistyki i nauk społecznych, interesują nas zarówno w odniesieniu do przybyszów, jak i do ludności rodzimej, oraz tych, którzy na Ziemiach Zachodnich i Północnych znaleźli się nie z własnej woli podczas wojny i po jej zakończeniu postanowili tam pozostać.

Uczestnikom konferencji zaproponowano kilka głównych zagadnień, wśród których znalazły się m.in. praktyczne strony organizowania życia po wojnie w miastach i wsiach czy różnorodne czynniki procesu wrastania mieszkańców w nowe/stare miejsce zamieszkania, budowania zniszczonych przez wojnę więzi społecznych i kształtowania tożsamości powojennego mieszkańca Ziem Zachodnich i Północnych. Kwestie tożsamościowe silnie skorelowane są z zagadnieniem oswajania krajobrazu kulturowego i przyrodniczego przez nowych mieszkańców oraz nowej, obcej rzeczywistości przez ludność miejscową oraz związane z tym zjawiska społecznych mniejszości i większości oraz ich wzajemnych relacji.

Istotnym elementem programu konferencji stały się ponadto badania nad stosunkiem przybyszów do ludności miejscowej i jej dziedzictwa materialnego i duchowego, a także towarzyszące napływającym na te ziemie nowym osadnikom mity i tradycje. Wśród czynników w sposób jednoznaczny wpływających na powojenne kształtowanie się społeczeństwa Ziem Zachodnich
i Północnych uwypuklono integracyjną rolę Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i wyznań ale również stosunek władzy państwowej.

Nadesłane propozycje wystąpień po raz kolejny ukazały ogromną złożoność i wieloaspektowość zagadnienia jakim są Ziemie Zachodnie i Północne. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach, których porządek został przedstawiony w → programie konferencji.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji pokonferencyjnej, wydanej w 2018 r., której spis treści znajduje się tutaj. Publikację można zamawiać w sklepie Centrum Historii Zajezdnia.