1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

Centrum Dialogu Przełomy

15/04/2017

www

e-mail

tel. +48 797 400 435

pl. Solidarności 1

70-549 Szczecin

Centrum Dialogu Przełomy – oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

Centrum Dialogu Przełomy, oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, jest miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, regionu, Polski i Europy.

Pomysł utworzenia placówki narodził się w 2005 r., a do  oficjalnego otwarcia CDP doszło 26 stycznia 2016 r. Do końca października 2016 r. placówkę odwiedziło ok. 40 tys. osób.

Pokazać przełomy

Ekspozycja stała pokazuje przełomowe wydarzenia lat 1939–1990. Upamiętnia  przede wszystkim wydarzenia w PRL przemilczane, wpisane w narrację „społeczeństwa oporu” przeciwko władzy ludowej. Wstępem jest historia jeszcze niemieckiego Stettina, a na główną opowieść składa się wiele mniejszych epizodów, m.in. rola miasta i regionu w III Rzeszy oraz podczas II wojny światowej,   całkowita wymiana ludności, stalinizm i zmiany, jakie zaszły wraz z jego końcem na Pomorzu Zachodnim, Trzy przełomy: Grudzień ‘70/Styczeń ’71, Sierpień ‘80/Grudzień ’81, Sierpień 88/Czerwiec ’89.

Wyjątkowość ekspozycji

Podczas tworzenia ekspozycji  wykorzystane zostały najnowsze środki przekazu i techniki multimedialne. Starano się o zachowanie równowagi między nimi a muzealiami i archiwaliami, bez których nie można odtworzyć klimatu dawnych czasów. Na wystawie znajdują się teksty historyczne, przedmioty, zdjęcia, dokumenty, filmy, materiały audio – wyszukane w archiwach domowych oraz w archiwach instytucji polskich i zagranicznych. Do tej pory swoje zbiory przekazało CDP ok. 200 darczyńców. W zasobach CDP znajdują się 453 muzealia i 6127 archiwaliów. W Archiwum Historii Mówionej „Non omnis moriar” rośnie liczba nagrywanych notacji ze świadkami historii.     

Oprócz wystawy stałej

Zanim powstała wystawa stała, CDP już prowadziło wiele działań. W latach 2009–2015 zorganizowało lekcje w przestrzeniach historycznych z udziałem świadków historii i ekspertów, w których uczestniczyło ok. 7 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całego regionu. Młodzież, także studencka, chętnie brała udział w debatach oksfordzkich (m.in. na temat stanu wojennego, akcji „Wisła”, „Żołnierzy Wyklętych”, wolności narodu, Grudnia ’70 itp.). Coraz więcej szkół i ośrodków wychowawczych bierze udział w konkursach (np. w grze planszowej „Od Sierpnia do Sierpnia”, redagowaniu gazety wydanej z okazji 35. rocznicy wydarzeń Sierpnia ’80). Zarówno młodzież szkolna, jak i dorośli chętnie uczestniczą we wszelkich projektach filmowych i dyskusjach po filmach, w debatach otwartych   (w 2016 r. nt. m.in. 1050-lecia chrztu Polski – jakie rocznice łączą, a jakie dzielą Polaków czy wykorzystywania w popkulturze symboli narodowych). Sporą publiczność gromadzą akcje promocyjne i koncerty organizowane przez CDP, a inspirowane ważnymi rocznicami. CDP realizowało też projekty popularnonaukowe i naukowe, jak konferencja o przesiedleńcach ze Wschodu, sympozjum dla niemieckich odbiorców na temat opozycji antykomunistycznej w Szczecinie, czy międzynarodowa konferencja o powojennych migracjach w Europie „Bezdomna Europa”. Publiczność chętnie odwiedza wystawy czasowe CDP zarówno autorskie, opowiadające o najważniejszych momentach w historii Szczecina i regionu, czy inspirowane Świętem Niepodległości o pamięci Legionów, jak i zewnętrzne (np.   „Przesuwanie Polski” aut. Muzeum Historii Polski, „Milcząc wołają” aut. IPN, Prawa Człowieka (aut. ENSI), „Zapomniani ludzie Solidarności” aut. Fundacji Polskie Wartości, „Drogi do Niepodległej” aut. Muzeum Józefa Piłsudskiego).

Zespół

CDP tworzy mikroskopijny zespół – to zaledwie 3 pracowników merytorycznych i 1,5 (liczba etatów) edukatorów.

Agnieszka Kuchcińska-Kurcz

pomysłodawczyni i kierownik CDP MNS