1
Strona główna
2
O sieci
3
Aktualności
4
Rezydencje naukowe
5
Rocznik Ziem Zachodnich
6
Kontakt
7
Lorem ipsum
X
Zamknij to okno
A -
A
A+
A -
A
A+

Členové

Akademia Ziem Zachodnich i Północnych – nabór przedłużony!

Akademia Ziem Zachodnich i Północnych Informujemy o wydłużeniu terminu aplikacji do 28 lutego 2020 r.   Zapraszamy do składania wniosków w ramach I edycji nowego projektu Sieci o nazwie Akademia Ziem Zachodnich i Północnych, która realizowana będzie pod hasłem: Ziemie Zachodnie i Północne – region czy regiony? Do udziału w Akademii zaproszeni są badacze z Polski, którzy […]

více

Contest for the Western and Northern Territories Network Scholarship

The Director of the Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” (The “Remembrance and Future” Centre) wishes to announce a contest for a scholarship offered by the Western and Northern Territories Network Consortium for researchers from abroad. The scholarship is aimed at people who are conducting research abroad in a topic related to the past and present of […]

více

III edycja stypendium SZZiP dla badaczy zagranicznych

Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych dla badaczy spoza Polski. Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić […]

více

Środa w Instytucie Śląskim

W ramach Otwartych  Zebrań Naukowych określanych jako Środy w Instytucie Śląskim, zapraszamy serdecznie na wykład  dra Marka Mazurkiewicza zatytułowany: Wybory niekonkurencyjne do rad gmin, jako specyfika polskiej demokracji na poziomie lokalnym, który odbędzie się 29 maja 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 17, sala 201 (III piętro). serdecznie zapraszamy   dr Marek […]

více

Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku – ciągłość czy zmiana?

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do udziału w konferencji naukowej Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku – ciągłość czy zmiana? w dniach 16–17 maja 2019 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Celem konferencji jest refleksja nad obrazem współczesnej wsi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Cezurę początkową stanowi rok 1945, jako moment zmiany […]

více

wyniki II edycji konkursu stypendialnego SZZiP

W II edycji konkursu stypendialnego Sieci Ziem Zachodnich i Północnych wzięło udział ośmiu aplikantów. Spośród zgłoszonych projektów komisja stypendialna wybrała dwa, których autorami są: Anna Reinhardt (Niemcy) Kirchliche Initiativen deutsch-polnischer Versönung vor 1965. Kurt Reuter und sein Wirkungskreis [Kościelne inicjatywy pojednania niemiecko-polskiego przed rokiem 1965. Kurt Reuter i krąg jego oddziaływania] Olena Dobosh (Ukraina) Wroclaw University: a […]

více

Środa w Instytucie Śląskim

W ramach Otwartych  Zebrań Naukowych określanych jako Środy w Instytucie Śląskim, zapraszamy serdecznie na wykład dr Adriany Dawid zatytułowany: Opolskie obchody 1 Maja w okresie stalinowskim, który odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 17, sala 201 (III piętro). Wykład połączony będzie z prezentacją 82 tomu […]

více

Studia Śląskie”/„Schlesische Studien“ CfP 2019, Bände 84-85

 Studia Śląskie”/„Schlesische Studien“ 2019, Bände 84-85   Die Redaktion von „Studia Śląskie” (Schlesische Studien) teilt hiermit interessierten Autoren mit, dass sie 2019 beabsichtigt, zwei monografische Bände mit folgenden Leitthemen für den Druck vorzubereiten: Band 84. wird den Untertitel Das Ringen um Schlesien (1918-1922) tragen. Damit wird an den 100. Jahrestag der Aufstände und der Volksabstimmung […]

více

„Silesian Studies” CfP 2019, volumes 84-85

„Silesian Studies” 2019, volumes 84-85   The editors of the scientific journal “Silesian Studies” would like to inform prospective authors that two monographic volumes, each around a leading subject, shall be prepared for print in 2019. The volume 84 of the semi-annual shall bear the subtitle The struggling for Silesia (1918-1922). It refers to the […]

více

“Studia Śląskie” CfP tomy 84 i 85 (2019)

 „Studia Śląskie” 2019, tomy 84-85   Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2019 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi. Tom 84 będzie nosił podtytuł: Zmagania o Śląsk (1918-1922).  Nawiązuje on do rocznicy stulecia powstań i plebiscytu, jednego z ważniejszych wydarzeń w dziejach regionu w XX w. Skierowany jest on […]

více